G? til forsiden
L?s det seneste nyhedsblad
Dahl, Rask og Partnere - Afdelinger

Vestergade 3 - 7850 Stoholm
Telefon: 9754 1600

?stergades Butikstorv 1 - 7870 Roslev
Telefon: 9758 5900

Katkjær 12B - 7800 Skive
Telefon: 9758 5900


Se mere her...

Grundlaget for det hele er kvalitet

Dahl, Rask & Partnere – Statsautoriseret revisionsaktieselskab har stor fokus på kvaliteten af vort arbejde. Vi arbejder således efter et kvalitetsstyringssystem som omfatter alle de politikker, metoder og procedurer, der anvendes for sikre, at alle opgaver udføres i overensstemmelse med gældende praksis.
 
Kvaliteten kan således styres og sikres af os selv. Dertil kommer, at vi som statsautoriserede revisorer er underlagt ekstern kvalitetskontrol.

Herved sikres, at vi til stadighed kan levere ydelser på højeste faglige niveau.